A A A

Оголошення

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії  державного управління при Президентові України

запрошує всіх бажаючих вступати   до інституту та отримати сучасну вищу освіту

детальну інформацію про умови вступу можна отримати на сайті інституту 


Про  проведення першого  туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 започатковано проведення з 2008 року щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та затверджено Порядок проведення цього конкурсу.

Відповідно до ст.39 Закону України  “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання вищезазначеної постанови, з метою зростання професіоналізму, відкритості, підвищення авторитету державної служби головою районної державної адміністрації  29 лютого 2016 року прийнято розпорядження за №20-рк “Про  проведення першого  туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

Даним документом передбачається провести в березні-квітні 2016 року перший тур конкурсу серед державних службовців районної державної адміністрації відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

“Кращий керівник”  (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менш як 3 років, з них на керівних посадах не менш як 1 роки);

“Кращий спеціаліст”  (беруть участь спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менш як 2 роки).

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

Відбір державних  службовців  для  участі  у   першому   турі Конкурсу здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених Порядком проведення  Конкурсу  для   керівників   та спеціалістів.

Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають Оргкомітету з проведення першого туру Конкурсу в термін до 20 березня 2016 року:

заяву встановленого зразка про участь у Конкурсі, в якій зазначають про ознайомлення заявника із Порядком проведення Конкурсу;

копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;

біографічну   довідку,   підписану   працівником   кадрового підрозділу;

за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

За довідками та більш детальною інформацією щодо участі в конкурсі звертатися у відділ правового та кадрового забезпечення  апарату райдержадміністрації або по тел.2-27-95 


Інформація про прийом слухачів

до Інституту «Вища школа державного управління»

Інститут «Вища школа державного управління» Національної академії державного управління при Президентові України є провідним навчальним закладом в Україні з питань професійної підготовки управлінських кадрів за спеціальністю “Публічне адміністрування” галузі знань “Державне управління”.

На навчання за державним замовленням до Інституту “Вища школа державного управління” за денною формою приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також:

  • перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та вступають за договорами-направленнями органів, установ; період навчання в Інституті зараховується до стажу державної служби (служби в органах місцевого самоврядування);

або

  • мають диплом про повну вищу освіту з відзнакою та вступають за договорами-направленнями державних  органів, органів місцевого самоврядування.

Окрім навчання слухачів за державним замовленням можливий вступ і за договорами між Національною академією та замовниками. Вартість навчання за контрактною формою складає 45 600 грн.

Документи подаються особисто до приймальної комісії Національної академії (м.Київ) на спеціальність “Публічне адміністрування” з 1 квітня по 29 травня 2015 р.

Навчання слухачів завершується державною атестацією, яка включає державний іспит та публічний захист магістерської роботи.

Всі, хто виявив бажання навчатися в Інституті «Вища школа державного управління» проходять конкурсний відбір за результатами екзаменів у два тури.

Перший тур проводиться на базі Національної академії (м.Київ) та регіональних інститутів державного управління (Львівського, Дніпропетровського, Одеського та Харківського). Вступники у першому турі проходять комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань. Особи, які успішно пройшли конкурсний відбір у першому турі, допускаються до участі у другому турі, який проходить тільки на базі Національної академії (м.Київ).

У другому турі вступники проходять конкурсний відбір за результатами:

- екзамену з іноземної мови;

- співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

 За результатами вступних екзаменів приймальна комісія ухвалює рішення про зарахування вступників до Інституту «Вища школа державного управління», яке затверджується наказом президента НАДУ при Президентові України.

Навчання слухачів тривалістю 18 місяців включає стажування у органах державного управління в Україні, у тому числі Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Апараті Верховної Ради України, а також в органах влади зарубіжних країн. За кожним слухачем закріплюється наставник з числа керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Окремі лекції викладаються  англійською мовою.

Після успішного закінчення Інституту «Вища школа державного управління» випускник отримує диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» про другу вищу освіту та отримує направлення на роботу згідно з договором.

Слухачі Інституту «Вища школа державного управління» протягом навчання отримають стипендію. Іногороднім надається гуртожиток.

Наш сайт: www.hspa.edu.ua

Контакти для спілкування: e-mail : hspa@ukr.net; тел : (044) 481-21-98, (044) 481-21-86;

Телефон відділу прийому слухачів та розподілу випускників: (044) 455-68-01.