A A A

Доступність

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про будівельні норми»;

Закон України «Про архітектурну діяльність»;

Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»;

ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

З метою створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в районі розпорядженням голови районної державної адміністрації «Про заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2016 – 2020 роки» від 22.07.2016 року № 126 затверджено районний план заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2016 – 2020 роки.

В районі не виявлено осіб з інвалідністю, які мають не пристосоване житло.

Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації рекомендовано провести моніторинг будівель та споруд, об’єктів громадського та цивільного призначення щодо забезпечення міжнародних та європейських стандартів доступності будівель з метою цивільного захисту осіб з інвалідністю.

Систематично проводиться обстеження наявних пандусів у селищі міського типу Крижопіль.

Забезпечено жорсткий контроль за врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення.

На даний час розроблено план заходів на виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до 2020 року.

Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації рекомендовано провести моніторинг будівель та споруд, об’єктів громадського та цивільного призначення щодо забезпечення міжнародних та європейських стандартів доступності будівель з метою цивільного захисту осіб з інвалідністю.

Районному центру зайнятості рекомендовано провести роботу щодо стимулювання роботодавців приватного та державного сектору  для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями.

Станом на звітну дату в районі проживає 184 особи,  які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, з них 18 осіб з інвалідністю.

Систематично проводиться обстеження наявних пандусів у селищі міського типу Крижопіль, в результаті чого встановлено:

  • загалом облаштовано 120  пандусів до 56 суб’єктів господарювання, до Державного казначейства у Крижопільському районі встановлено кнопку виклику, в силу географічного розташування до 24 суб’єктів господарювання забезпечено вільний доступ;
  • створено умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливосінвалідівтями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, зокрема до управління соціального захисту населення та Пенсійного фонду;
  • на стоянці паркування машин біля лікарні визначено місце для автомобілів людей з інвалідністю.

Забезпечено контроль за врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення.

Умови щодо безперешкодного доступу дітям з інвалідністю до приміщень навчально-виховних закладів забезпечуються шляхом облаштування пандусів, кнопок виклику та низьких порогів. Створені умови для доступу дітей з інвалідністю до 46 таких приміщень незалежно від наявності дітей з обмеженими фізичними можливостями у даних закладах.

На території лікарні установлено 8 пандусів: в приміщенні поліклініки, лікувального корпусу, лабораторії, рентген блока, реанімаційного, інфекційного, гінекологічного відділення та входу в аптеку, яка знаходиться на території ЦРЛ.

Заходи щодо створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового і громадського призначення систематично висвітлюються через місцеві засоби інформації.