A A A

Голова Крижопільської райдержадміністрації

Панчук Валентин Іванович

Голова Крижопільської районної державної адміністрації

Панчук Валентин Іванович  народився 10 січня 1959 року у с. Ширівці  Хотинського району Чернівецької області.

Освіта - вища, закінчив у 1984 році Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім.М.В.Ломоносова.

Заслужений працівник промисловості України

                                Трудова діяльність

08.1976 – 04.1977

 

-

вантажник хлібних автомашин Владичанського консервного заводу Чернівецької області

05.1977 -  06.1979

 

-

строкова військова служба

09.1979 -  06.1984

 

-

студент Одеського технологічного інституту

харчової промисловості

07.1984 -  12.1986

-

начальник зміни цукрового заводу

«Хрещатик» Чернівецької області

12.1986 -  09.1991

-

начальник виробництва цукрового заводу

 «Хрещатик» Чернівецької області

 

09.1991 – 12.1999

-

головний інженер цукрового заводу «Хрещатик»

Чернівецької області

 

12.1999 – 03.2001

-

голова правління «Галичцукор»

 Івано-Франківської області

 

02.2001 – 03.2001

-

виконуючий обов’язки директора

ВАТ «Крижопільський цукровий завод»

Вінницької області

 

03.2001 – 03.2007

-

директор ВАТ «Крижопільський цукровий завод» Вінницької області

 

04.2007 –   03.2014

 

-

 

перший заступник генерального директора по промисловому виробництву  Продовольчої компанії «Поділля» Вінницької області

 

03.2014 - по д/ч - голова Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області

Одружений. Має сина та доньку.

Обов'язки голови районної державної адміністрації Панчука В.І.

 Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань та здійснення її повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з вищими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Формує склад районної державної адміністрації, визначає її структуру та подає на затвердження облдержадміністрації штатний розпис, виступає розпорядником коштів у межах затвердженого бюджету.

На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника, керівника апарату, керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації,  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації у визначеному законодавством порядку.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує відповідно до чинного законодавства призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх заступників, крім керівників підприємств, установ та організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства  внутрішніх   справ  України, Національної поліції.

Контролює виконання програм соціально-економічного розвитку району, районних цільових програм.

Спрямовує і контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади  в районі. Сприяє органам місцевого самоврядування у виконанні власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними делегованих повноважень.

У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з військовими, правоохоронними, контролюючими органами. Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обо­роною в районі в межах повноважень.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень колегію, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції  на громадських  засадах,  а також визначає їх завдання,  функції та персональний склад.

Особисто веде прийом громадян, розглядає і дає доручення щодо їх звернень.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, по­кладених на районну державну адміністрацію.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

Спрямовує і здійснює загальний контроль за діяльністю:

фінансового управління райдержадміністрації;
сектору цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації;
головного спеціаліста з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи  апарату райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію з:

- Крижопільською об’єднаною державною податкової інспекцією;

- Ямпільським міжрайвідділом УСБУ у Вінницькій області;

- Крижопільським відділенням поліції Бершадського відділу ГУНП у Вінницькій області;

- Крижопільським районним військовим комісаріатом;

-  органами прокуратури:

-  районним судом.

Очолює:

колегію районної державної адміністрації;
комісію з питань захисту прав дитини райдержадміністрації

- районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

-  координаційну раду з питань оптимізації та модернізації навчальних закладів, діяльності освітніх округів та розвитку опорних загальноосвітніх навчальних закладів;

- районну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- робочу групу з питань аналізу причин безприбуткової діяльності суб’єктів підприємництва та стану їх розрахунків з бюджетом і держаними цільовими фондами;

- координаційний комітет форуму місцевого розвитку Крижопільського району;

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації;
районну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.