A A A

Керівник апарату райдержадміністрації

Коновал Володимир Павлович

Керівник апарату районної державної адміністрації

Коновал Володимир Павлович народився 10 жовтня 1957 року в

смт Крижополі Вінницької області

Освіта повна вища

Одеський технологічний  інститут харчової промисловості, зберігання та технологія переробки зерна, інженер – технолог, 1979 рік;

Одеський фінансово-економічний коледж, фінанси і кредит, бухгалтер – фінансист, 1999 рік.

Трудова діяльність:

08.1979– 12.1981 - виконуючий обов’язки заступника директора, майстер, інженер-технолог Аркаликського елеватора

12.1981 – 03.1983 - інструктор відділу робітничої та селянської молоді Тургайського обкому ЛКСМ Казахстану

03.1983 – 12.1985 - другий секретар Аркаликського міського комітету ЛКСМ Казахстану

12.1985 -  04.1986 - інструктор організаційного відділу Аркаликського міського комітету Компартії Казахстану

04.1986 - 08.1988 - інструктор відділу торгово-фінансових органів Тургайського обкому Компартії Казахстану

08.1988 – 02.1991 - голова Аркаликського міського комітету народного контролю

02.1991  – 04.1993 - заступник начальника, начальник відділу оподаткування громадян державної податкової інспекції по Тургайській області

04.1993 -  08.1996 - заступник начальника обласного центру зайнятості – біржі праці надання комунальних послуг

08.1996  -  10.1998 - старший державний податковий інспектор, начальник відділу оподаткування фізичних осіб, заступник начальника Крижопільської державної міжрайонної податкової інспекції

08.1999– 01.2002 - головний інструктор відділу організаційної і кадрової роботи, начальник організаційного відділу Крижопільської райдержадміністрації

01.2002-  05.2009 - заступник керівника апарату райдержадміністрації, начальник відділу організаційної і кадрової роботи  Крижопільської райдержадміністрації

05.200– 09.2010  - начальник організаційного відділу апарату Крижопільської райдержадміністрації

09.2010 – 03.2016 - заступник керівника апарату райдержадміністрації - начальник організаційного відділу  Крижопільської райдержадміністрації

Одружений.

Обов’язки керівника апарату районної державної адміністрації Коновала В.П.

Здійснює керівництво діяльністю апарату райдержадміністрації і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів.

Забезпечує контроль за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Конституції України, законів України, указів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію відділів, інших структурних підрозділів апарату з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, районною, селищною, сільськими радами та їх виконавчими комітетами з питань віднесених до компетенції апарату. Забезпечує контроль за здійсненням  органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Організовує роботу з кад­рами, що входять до номенклатури райдержадміністрації,  та підвищення їх кваліфікації. Забезпечує формування кадрового резерву і роботу з ним.

Забезпечує підготовку документів на розгляд голови
райдержадміністрації, доведення розпорядчих документів органів влади вищих рівнів до виконавців.

Здійснює контроль за станом організаційної, кадрової роботи, діловодства та контролю за виконанням документів у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Забезпечує контроль за порядком доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Організовує відповідно до чинного законодавства роботу із зверненнями громадян.

Подає на затвердження голові районної державної адміністрації правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату, Положення про апарат, його відділи, матеріальне заохочення працівників апарату, затверджує функціональні обов’язки працівників апарату, забезпечує дотримання працівниками апарату правил внутрішнього розпорядку.

Видає накази з питань внутрішньої роботи апарату, що є обов'язковим для виконання його працівниками. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції про призначення, переміщення, звільнення працівників апарату, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції апарату, підписує додатки до всіх розпоряджень голови районної державної адміністрації. при необхідності забезпечує надсилання управлінням та підрозділам райдержадміністрації, на експертизу проекти вищезгаданих та інших документів.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до відповідних державних, господарських і громадських органів, до службових осіб, а в разі коли вони мають загальний характер або стосуються прав і обов'язків громадян – до відома усього населення.

Організовує разом з першим заступником, заступником голови райдержадміністрації підготовку проектів планів роботи районної державної адміністрації, подає їх на розгляд і затвердження голові райдержадміністрації. Затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання.

Здійснює контроль за дотриманням в апараті інструкцій з діловодства та по роботі з режимними (таємними) документами, відповідає за стан обліку і звітності.

Несе відповідальність за комп'ютерне та програмне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, а також матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує впровадження в діяльності райдержадміністрації технології електронного урядування та створення системи електронної взаємодії.

Спільно із першим заступником та заступником голови райдержадміністрації організовує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних дат, пошук співпраці при вирішенні суспільно-політичних питань життя району з політичними партіями, рухами,  іншими громадськими організаціями.

Організовує роботу щодо сприяння проведенню виборів і референдумів згідно з чинним законодавством.

Організовує підготовку подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та відзнаками обласного та районного рівнів.

 Забезпечує підготовку пропозицій і подання голові райдержадміністрації проектів розпоряджень з питань адміністративно-територіального устрою.

Організовує аналіз нормативно-правових та розпорядчих актів структурних підрозділів райдержадміністрації, вносить голові райдержадміністрації пропозиції з цих питань.

 Закріплений за виконавчими комітетами:

Дахталійської сільської ради  

Тернівської сільської ради  

Шарапанівської сільської ради 

Кісницької сільської ради  

Савчинської сільської ради  

Очолює;

 - комісії з перевірки наявності порядку обліку, зберігання і використання документів з грифом «ДСК»;

- експертну комісію апарату райдержадміністрації;

- робочу групу з питань захисту персональних даних у райдержадміністрації;

інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, які утворюються  головою райдержадміністрації.