A A A

Перший заступник голови Крижопільської райдержадміністрації

Пастушенко Валентин Миколайович

Перший заступник голови Крижопільської районної державної адміністрації

Пастушенко Валентин Миколайович  народився 28 серпня 1973 року у с. Городище Березнівського району Рівенської області.

Освіта - вища, закінчив у 1994 році Львівський торгівельно-економічний іститут

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

                                     

08.1994 – 10.1994

-

старший контролер-ревізор контрольно-ревізійного відділу в Крижопільському районі Вінницької області

 

10.1994 – 05.1998

-

провідний контролер-ревізор контрольно-ревізійного відділу в Крижопільському районі Вінницької області

 

05.1998 – 06.1999

-

старший контролер-ревізор контрольно-ревізійного відділу в Крижопільському районі Вінницької області

 

06.1999 – 06.2000

-

начальник відділу справлення податків з фізичних осіб Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції, смт Крижопіль Вінницька область

 

06.2000 – 11.2003

-

начальник відділу оподаткування  фізичних осіб Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції, смт Крижопіль Вінницька область

 

11. 2003 – 02.2005

-

начальник відділу оподаткування та документальних перевірок фізичних осіб Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції, смт Крижопіль Вінницька область

 

02.2005 – 03.2012

-

начальник відділу оподаткування фізичних осіб Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції, смт Крижопіль Вінницька область

 

03.2012 – 06.2012

-

виконуючий обов’язки  начальника управління оподаткування фізичних осіб Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області Державної податкової служби

 

06.2012 – 08.2012

-

виконуючий обов’язки  начальника відділу погашення податкового боргу Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області Державної податкової служби

 

08.2012 – 07.2013

-

начальник управління оподаткування фізичних осіб Крижопільської міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області Державної податкової служби

 

07.2013 – 11.2014

-

начальник відділу доходів і зборів з фізичних осіб Крижопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у

Вінницькій області

11.2014 – 03.2016

-

 

начальник відділу доходів і зборів з фізичних осіб Крижопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області

 

03.2016 – 04.2016

-

 

начальник відділу податків  і зборів з фізичних осіб Крижопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області

 

 

04.2016 - по д/ч - перший заступник голови Крижопільської райдержадміністрації 

Обов’язки першого заступника голови

районної державної адміністрації Пастушенка В.М.

У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України забезпечує на території Крижопільського району реалізацію державної політики у галузях економіки, агропромислового виробництва, підприємництва, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв'язку,  цивільного та шляхового будівництва, цінової політики, екологічної безпеки, захисту населення від надзвичайних ситуацій, оборони та мобілізаційної підготовки.

Забезпечує контроль за виконанням Конституції, законів України, актів  Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,  розпоряджень, доручень голів обласної і районної державних адміністрацій, рішень обласної та районної рад з цих питань.

Відповідає  за  розробку та виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку території, підготовку та виконання районного бюджету.

Відповідає за реформування системи економічних і промислово-виробничих відносин, структурної перебудови господарського комплексу, формування мережі ринкової інфраструктури, інформатизацію управлінської діяльності та створення умов для розвитку підприємництва, формування бюджетної політики щодо місцевих бюджетів, захисту прав споживачів.

Контролює діяльність  виконавчих комітетів селищної та сільських рад, господарських  і  громадських  структур з питань розвитку різних форм власності, способів господарювання й удосконалення виробничих відносин на селі.

Забезпечує реалізацію та залучення інвестицій у виробничу сферу району.

Організовує роботу і впровадження структурної, технологічної політики в агропромисловому комплексі, реалізації державної політики щодо підтримки сільськогосподарського виробництва, сприяє формуванню на території району інтегрованих структур виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, прозорої та конкурентної ринкової інфраструктури щодо матеріально-технічного забезпечення та ринків збуту продукції агропромислового комплексу. Здійснює заходи з налагодження ефективної роботи переробної галузі.

Організовує впровадження політики соціальної розбудови сільської місцевості, виконання державних і регіональних замовлень з виробництва і заготівлі сільськогосподарської продукції. Забезпечує взаємодію з підприємствами, організаціями, установами, розташованими на території району, незалежно від форм власності з питань, пов'язаних з сільськогосподарським виробництвом.

Забезпечує розробку та виконання програм щодо раціонально використання земель, підвищення родючості ґрунтів. Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до чинного законодавства.

Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує діяльність землевпорядних органів. Забезпечує використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Сприяє вирішенню земельних спорів у випадках передбачених законодавством.

Відповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, розглядає та вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

Здійснює контроль за реалізацією на території району державної політики в економічній сфері, в галузях промисловості, торгівлі та побутового населення району,  розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Спільно з органам місцевого самоврядування сприяє розвитку торгівлі, побуту і громадського харчування. Здійснює контроль щодо захисту прав споживачів.

Організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, проведення економічної експертизи та забезпечує контроль за їх реалізацією, забезпечує здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств району, що входять до основного кола звітності.

Сприяє розвитку підприємництва та діяльності громадських підприємницьких організацій.

Організовує роботу з питань структурної перебудови містобудівного комплексу району здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об’єктів, ліцензування спеціальних видів робіт у проектування та будівництві, забезпечення виконання завдань будівництва об’єктів житлового, дорожнього і цивільного призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовують на цю мету.

Організовує роботу з питань енергозабезпечення, енергозбереження сприяє погашенню заборгованості за наданні житлово-комунальні послуги та енергоносії.

Вносить і реалізує узгоджені пропозиції з реструктуризації та реформування підприємств переробної галузі, реформування окремих вище означених галузей, координує їх роботу та відповідає за реалізацію у цих галузях кадрової політики.

Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при роботі з таємними документами.

Координує роботу щодо здійснення державної політики з питань мобілізаційної підготовки, обороноздатності та розбудови Збройних Сил України.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території району, розробкою та реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони.

Контролює питання визначення для підприємств, установ, організацій лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення  ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

Забезпечує розробку районної екологічної програми. Вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами і організаціями.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації й екологічно безпечного захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища. Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності. Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Розглядає проекти благоустрою територій населених пунктів,  забезпечує організацію робіт щодо благоустрою, озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян. Сприяє організації й контролю, відповідно до законодавства, охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

Відповідає за організацію робіт з утримання, експлуатації та розвитку сітки доріг місцевого значення.

Організовує роботу пов’язану з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством. Сприяє в роботі товариства співвласників багатоквартирних будинків.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла. Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ, організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Організовує контроль за розробкою і здійсненням генеральних планів розвитку населених пунктів, їх забудовою, газифікацією, соціальної інфраструктури, автомобільних доріг.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їх скарги і звернення.

Виконує обов’язки голови райдержадміністрації у разі його відсутності.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів райдержадміністрації:

управління регіонального розвитку;
фінансового управління;
відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури;
сектору цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

Забезпечує взаємодію з:

Крижопільською об’єднаною державною податкової інспекцією;
управлінням Держпродспоживслужби в Крижопільському районі;
відділом Держземгеокадастру у Крижопільському районі;
відділом статистики у Крижопільському районі;
управлінням Державної  казначейської служби  України у Крижопільському районі;
районним сектором управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області;

ДП «Крижопільводоканал»;

Крижопільським дорожньо-ремонтним пунктом філії «Томашпільський райавтодор»;
міжрайонною державною фінансовою інспекцією;
ДП «Крижопільське лісове господарство»;
ДП «Крижопільський райагроліс»;
районною спілкою споживчих товариств;
районною асоціацією фермерів та приватних землевласників.

Закріплений за виконавчими комітетами:

Андріяшівської сільської ради

Вербської сільської ради

Вільшанської сільської ради

Гарячківської сільської ради

Городківської сільської ради

Крикливецької сільської ради  

Красносільської сільської ради

Крижопільської селищної ради

Очолює:

- мобільну групу для забезпечення оперативного реагування  на  надзвичайні ситуації техногенного  характеру на найважливіших об’єктах інфраструктури району;

Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації;
оперативну групу з питань контролю за безпечним виконанням комплексу польових робіт;
робочу групу щодо стабілізації цінової ситуації та виявлення посередницьких структур на ринку молока району;
районну спеціальну комісію з перевірки придатності до безаварійної експлуатації мереж та об’єктів житлово-комунальної форми власності;
районну комісію із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;
робочу групу по обстеженню приймальних пунктів металобрухту чорних та кольорових металів;

- районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

районну призовну комісію;
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;
районну комісію з визначення претендентів для занесення на районну Дошку пошани;
інші консультативні, дорадчі та допоміжні органи, які утворюються  головою райдержадміністрації.