A A A

Додатки до Порядку складання і виконання розпису районного бюджету

ДОВІДКА про зміни до річного розпису бюджету на _ рік

ДОВІДКА про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на ___рік

ДОВІДКА про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету на __рік

ДОВІДКА про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету на ____ рік та про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету на _ рік

ДОВІДКА про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на _рік

ДОВІДКА про підтвердження надходжень до спеціального фонду районного бюджету, станом на "___" _20__року

РЕЄСТР довідок про зміни до розпису районного бюджету "___" _20_ р.

ДОВІДКА про зміни до плану використання бюджетних коштів на ___рік

ДОВІДКА про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на __рік

ДОВІДКА про зміни до кошторису на __рік

ДОВІДКА про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на ___рік

ДОВІДКА про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету на __рік

ДОВІДКА про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на _рік

ДОВІДКА про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету на _ рік

 ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ