A A A

Запобігання проявам корупції

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 від   19 грудня  2012 року                                                              №275

Про продовження роботи щодо

реалізації в районі державної політики

національної безпеки у сфері запобігання

та протидії корупції

            Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району вжито узгоджених заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зменшення рівня корупції шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у громадськості району активної позиції із запобігання і протидії корупції.

Протягом 2011 та 10 місяців 2012 року державні службовці  райдержадміністрації до  відповідальності за скоєння корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, судами не притягувалися.   

         Відповідно до ст.ст. 6, 13 та 25 Закону України  “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", на виконання вимог Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, розпорядження  голови обласної державної адміністрації від 8 листопада 2012 року №629 “Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії”, з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування району, зміцнення режиму законності, зниження рівня корупції, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у громадськості активної позиції із запобігання і протидії корупції:

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, головам виконкомів місцевих рад:

1.1. Продовжити роботу щодо реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення режиму законності та скорочення обсягів тіньової економіки, реалізації в районі нормативно-правових актів із названих питань;

1.2. Підвищити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, процедуру конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, виконання положень Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384;

1.3. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавчих актів стосовно звільнення службових осіб з посад у зв'язку з притягненням їх до відповідальності за корупційні правопорушення;

1.4. Запровадити систему постійних просвітницьких заходів з питань антикорупційної політики, в тому числі через спеціальні інформаційні стенди, засоби масової інформації, проведення соціальної реклами, прес-конференцій (звітів), круглих столів тощо;

1.5. Продовжити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожної службової особи за авторитет державної влади та забезпечити постійний моніторинг стану додержання режиму законності у діяльності підлеглих службових осіб, а в разі притягнення їх до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень – розгляду справ у судах;

1.6. Забезпечити негайне інформування відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації про факти порушення кримінальних справ, винесення постанов про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення відносно підлеглих службових осіб з наданням відповідної інформації за формою згідно з додатками 1 і 2 до цього розпорядження;

1.7. Внести зміни (у разі кадрових змін) до відповідних розпоряджень (наказів),  якими були визначені відповідальні особи за практичну реалізацію заходів з питань запобігання і протидії корупції (з числа своїх заступників, відповідних керівників підрозділів або спеціалістів).

Вносити в подальшому такі зміни регулярно (одночасно з призначенням працівників на посади, які передбачають відповідальність за проведення заходів щодо протидії корупції) з інформуванням про це відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

1.8. Щорічно до 20 січня узагальнювати та надавати відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації:

-  інформацію про виконання заходів, передбачених п. 3 та додатком 1 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094;

- інформацію про виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 за формою згідно з додатком 3.

Відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації (Котюжанська В.О.) щорічно до 1 лютого узагальнену інформацію надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

1.9.  Щорічно до 15 січня (за рік) та 10 липня (за півріччя) надавати до відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації інформацію  про  стан виконання цього розпорядження.

2. Організаційному відділу апарату райдержадміністрації (Коновал В.П.) спільно з відділом правового та кадрового забезпечення (Котюжанська В.О.)  забезпечити один раз на півріччя розгляд питання щодо стану справ з реалізації  в районі Національної антикорупційної стратегії та заходів щодо запобігання і протидії корупції на колегії районної державної адміністрації.

3. Рекомендувати районному відділу УМВС України у Вінницькій області продовжити практику відображення в добових оперативних зведеннях про зареєстровані заяви про злочини та події фактів документування корупційних правопорушень.

4. Відділам апарату райдержадміністрації: з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю (Лисий С.М.), правового та кадрового забезпечення (Котюжанська В.О.) забезпечити регулярне висвітлення у місцевих засобах масової інформації питань антикорупційної політики та відповідний моніторинг цієї роботи.

5. Начальнику відділу правового  та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації Котюжанській В.О. про стан реалізації в районі органами виконавчої влади державної політики національної безпеки у сфері запобігання і протидії корупції та виконання цього розпорядження, інформувати голову райдержадміністрації щопівроку (до 20 січня та 15 липня).

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від  10 лютого 2011 року №27  «Про продовження роботи щодо реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання  та протидії корупції».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови  райдержадміністрації Мунтіяна М.П.

Голова районної державної

          адміністрації                                                                 Л.Семенюк

                                                                           

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

19  грудня 2012 року №275

                                                                    З Р А З О К

                                                                    Заступнику голови районної 

                                                                    державної адміністрації 

                                                                    Мунтіяну М.П.                                                              

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про винесення постанови про притягнення як обвинуваченого

 у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або

про факт складання протоколу про адміністративне

 корупційне правопорушення

         “____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності за ст. ___ КК України (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, ст.  КУпАП) відносно ____________________________________ _________________(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи) 

Корупційні діяння полягали в ____________________________________________(короткий опис складу злочину або правопорушення)

При факті складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення надається копія повідомлення про складання протоколу (або інформація про його відсутність) та вказується данні: винну визнав (не визнав).

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” _______________________( ПІБ службової особи)  відсторонено (не відсторонено) від виконання повноважень на посаді (в разі відсторонення вказати номер і дату відповідного наказу).

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації,

сільський (селищний) голова

 “____” ____________ 20__ року

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                            М.Мунтіян    

 

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації  

19  грудня 2012 року №275

                                                                        З Р А З О К

                                                                        Заступнику голови районної

 державної адміністрації

 Мунтіяну М.П.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про судове рішення за фактом вчинення злочину у

сфері службової діяльності або адміністративного

корупційного правопорушення

      “____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення) відносно __________________________________________(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи)  ___. __________. 20__ року ___________ судом прийнято рішення про (назва суду) притягнення до кримінальної (адміністративної) відповідальності за ст. _______________________,  або  закриття  провадження  у  справі  (надається (номер статті ККУ або КУпАП)копія рішення суду).

У разі незгоди з винесеним судом рішенням ___________________________________________________________(вказується назва суду вищої інстанції і коли подано матеріали щодо апеляційного оскарження)

         Копія відповідного судового рішення отримана _________(дата)

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (в разі якщо судове рішення набрало законної сили) ___________ звільнено з посади (надається копія наказу).

(ПІБ службової особи)                              

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації,

сільський (селищний) голова

“____” ____________ 20__ року

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                            М.Мунтіян        

 

 Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

19  грудня 2012 року №275

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про виконання ___________(назва  органу (структурного підрозділу)

завдань і заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції

на 2011–2015 роки в _______ році

Заходи

 

Результати вжитих заходів  

 

I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

Завдання 1. Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових (інспекційних) функцій

Захід 2) проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг.

 

Завдання 2. Застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення рівня об’єктивності та прозорість прийняття органами державної влади рішень, у тому числі прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівнях

Захід 2) запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису.

 

Завдання 8. Відмова від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створення альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги

Захід 2) створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг.

 

Захід 3) забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

 

III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Завдання 1. Системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

Захід 5) забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

 

 

 

Продовження додатка

Завдання 2. Визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, що повинні базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти в цій сфері

Захід 2) розроблення та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Завдання 1. Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

Захід 1) проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Завдання 2. Активізація інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами осової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування

Захід 1) запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах.

 

 

Розділ V. Удосконалення системи використання державного майна

та бюджетних коштів

 

Завдання 2. Завершення проведення інвентаризації державних підприємств і організацій та формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Захід 2) завершення проведення інвентаризації об’єктів державної власності.

 

Завдання 4. Удосконалення системи контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

Захід 1) запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей.

 

 

РозділVII. Удосконалення антикорупційної експертизи

 

Завдання 1. Запровадження багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована самооцінка); на рівні Мін’юсту (як офіційна антикорупційна експертиза проекту нормативно-правового акта); на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується завдяки прозорій процедурі ормо проектування та доступності інформації для громадськості

Захід 3) забезпечення доступу громадськості.

 

 

Розділ VIII. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії

корупції

 

 

                                                                                       Продовження додатка

Завдання 1. Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування

Захід 1) висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

 

Розділ XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі

Завдання 1. Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом запровадження соціально-просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності

Захід 1) організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій.

 

Захід 3) здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

 

Захід 5) проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції.

 

Керівник структурного підрозділу

райдержадміністрації,

сільський (селищний)  голова    

                        

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                             М.Мунтіян